Chcete během zimy dopřát venkovnímu ptactvu potravu? Vybírejte vhodné krmení!


Když venku udeří mrazy, spousta lidí myslí i na zvířátka a hlavnÄ› malé ptáÄky, které s oblibou krmí zejména dÄ›ti. Ale krmíte ptáÄky vhodnými pochutinami? 

Chcete během zimy dopřát venkovnímu ptactvu potravu? Vybírejte vhodné krmení! 

Zejména rodiÄe s dÄ›tmi bÄ›hem zimy staví pro ptáÄky budky, vyrábí krmítka a v nich pak ptáÄkům podávají nejrůznÄ›jší laskominy, díky kterým pak ptáÄci lépe pÅ™ežijí období, které je nelítostné a mnoho pÅ™irozené potravy ptákům nenabízí. PÅ™ikrmování venkovního ptactva je správné, ale musíte vÄ›dÄ›t, co vÅ¡echno do krmítka pro ptáky patří a co ne. NÄ›kdy totiž volnÄ› žijícím zvířátkům můžeme svým výbÄ›rem jídla ublížit, i když to není náš zámÄ›r. Dbejte proto na základní pravidla a ptáÄky dokrmujte správnÄ›. 

zasněžená budka pro ptáky

Kam potravu sypat? 

Nejprve musíte vÄ›dÄ›t, kam ptáÄkům potravu dávat. Budky pro ptáÄky se dají koupit, docela snadno ale budku můžete vyrobit i doma. Návodů, jak takovou po domácku vyrobenou ptaÄí budku Äi krmítko vyrobit, najdete mnoho, není to nic těžkého. Pak je ale nutné správnÄ› krmítko nebo budku umístit. Můžete je zavÄ›sit nebo položit, ale vždy dostateÄnÄ› vysoko, zejména koÄky z okolí do ptaÄích budek rády chodí, navíc mají políÄeno spíše na samotné ptáÄky, než na jejich zrní, takže na to pozor. I když nebydlíte v domÄ› se zahradou, můžete ptaÄí budku umístit tÅ™eba za okno nebo na balkon. Krmítko Äi budku dobÅ™e zabezpeÄte, a když budete pravidelnÄ› ptáÄkům sypat potravu, nauÄí se k vám létat pravidelnÄ›. Pokud to jde, ke krmítku umístÄ›te i malé pítko s Äerstvou vodou pro ptáÄky. 

krmítko pro ptáky

Čím krmit? 

PtáÄkům udÄ›láte radost sluneÄnicovými semínky, koupit ale můžete rovnou i krmnou smÄ›s pro venkovní ptactvo, ptáÄci ale nepohrnou ani oříšky, zejména pak vybírejte oříšky pistáciové, mohou být i arašídy nebo vlaÅ¡ské oÅ™echy. VÅ¡echny tyto pochutiny samozÅ™ejmÄ› nesmí být solené. SkvÄ›lé jsou i lojové koule, které ale nezapomeňte pÅ™ed zavěšením vybalit ze síťky, aby pro ptáky nepÅ™edstavovaly nebezpeÄí. Z ovoce můžete ptactvu naservírovat jablko, zkusit můžete i najemno nastrouhanou mrkev. PÅ™ilepÅ¡it pak ptáÄkům můžete i ovesnými vloÄkami nebo nÄ›kterými druhy bobulovitého ovoce. Pokud máte doma nasuÅ¡ené šípky, urÄitÄ› je ptáÄkům můžete dát. 

Okolní ptáÄky velmi rychle nauÄíte chodit do vaÅ¡eho krmítka, takže nezapomeňte dávat potravu pravidelnÄ› Äerstvou.