OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Hilma Flex s.r.o., se sídlem Litoměřice, Na Kocandě 1236/19, IČ: 25357891, neplátce DPH, společnost zapsaná v OR vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17236 , pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.hilma.cz:

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Po odeslání objednávky obdrží objednávající kopii své objednávky na jím zadaný e-mail.

Po přijetí objednávky Vás kontaktujeme a upřesníme termín dodání a potvrdíme skladbu objednávky. Pokud je některé zboží pro velký zájem vyprodáno, budeme Vás informovat a nabídneme alternativu. Zároveň upřesníme rozměry zadané objednávajícím a spočítáme celkovou částku k zaplacení včetně dopravného.

Ceny v internetovém obchodě jsou vždy konečné. Státním institucím je zboží dodáváno na fakturu se splatností 14 dnů. Soukromým objednávajícím je zboží dodáváno na dobírku. U některých položek zboží je stanoveno minimální obchodní balení.

Objednané zboží, pokud je skladem, expedujeme obratem. Objednané zboží určené do výroby, expedujeme do 2 týdnů nebo dle dohody.
K ceně zboží je na faktuře připočteno poštovné ve výši 169 Kč /krabice. V případě dodání na dobírku připočítáváme 45 Kč za celou objednávku.
Cena celkového poštovného se odvíjí podle počtu použitých krabic.
Zboží expedujeme v různě objemných krabicích, abychom minimalizovali objednávajícímu počet krabic a celkové poštovné.

Zboží přepravuje k zákazníkovi přepravní služba. Během přepravy nese riziko poškození nebo ztráty zásilky přepravní služba.
Přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, standardně je doručováno od 8 hodin do 17 hodin.
Pokud řidič přepravní služby nezastihne zákazníka na uvedené adrese v den rozvozu, doručí zboží následující pracovní den.
Hmotnost jednotlivé krabice je omezena do 20 kg.

Zboží zůstává až do řádného zaplacení ve vlastnictví dodavatele. Jako záruční list slouží námi vystavená faktura, kterou obdrží objednávající spolu s dodaným zbožím.

Pro odběratele nakupující na IČ je zákonná záruční doba 6 měsíců, pro odběratele nakupující bez IČ je zákonná záruční doba 24 měsíců.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení zboží doručit na adresu dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kam bude příslušná částka poukázána.

Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, kupující taktéž nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží vyráběno na zakázku (tato informace je u jednotlivých položek zboží).

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem v případě, že zboží ještě nebylo předáno k expedici. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s expedicí zboží. V případě, že bylo objednáno zboží, které se upravuje, nebo je ušité na zakázku, má dodavatel nárok na uhrazení celé kupní ceny zboží v případě, že toto zboží se již vyrábí nebo je již hotové a připravené k expedici.

Reklamace

Při reklamaci Vám dodavatel vystaví písemné potvrzení - tzv. reklamační protokol s uvedením způsobu vyřízení, které žádá kupující. O reklamaci bude rozhodnuto do 30 dnů od jejího převzetí, po kladném uznání reklamace pak musí dodavatel odstranit vadu bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do 30 dní. Pokud to dodadavatel v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a kupující může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Ochrana osobních dat

Veškerá data poskytnutá objednávajícím považujeme za důvěrná a nejsou poskytnuta třetím osobám, s výjimkou přepravní služby. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní data před zneužitím. Provedením objednávky e-mailem, telefonem, nebo faxem dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy. Vámi uvedená data budou zpracována v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Zavazujeme se, že nebudeme Vámi poskytnuté osobní údaje poskytovat třetí osobě a tato data budou využita pouze k zásilkovému prodeji naší firmou. Výjimkou je pouze v tomto případě dopravní společnost, která rozváží Vaše zakoupené zboží, které musíme sdělit Vaše jméno a adresu, aby Vám mohla zakoupené zboží dodat. Při registraci shromažďujeme jen ty údaje, jedná se především o jméno a příjmení, adresu, telefon a adresu Vaší elektronické pošty, které potřebujeme k zajištění Vaší identifikace a používáme je k realizaci Vaší objednávky, ke komunikaci s Vámi a jsou důležité pro správnou dodávku zboží a následné vyhotovení daňových dokladů za zakoupené zboží, k identifikaci Vaší platby bankovním převodem, k vyřízení reklamací apod.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Pokud si nepřejete, aby Vaše data byla použita v naší databázi, zašlete nám prosím písemné sdělení.

Plné znění v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Ostatní

Případné veškeré spory mezi dodavatelem a kupujícím se budou řešit dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat objekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Nejdříve však doporučujeme kupujícímu obrátit se na dodavatele pro vyřešení nastalé situace dohodou.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ